Profile keycap là gì? Tìm hiểu về các profile phổ biến

Trải nghiệm mà một bộ keycap có thể mang lại không chỉ dựa vào chất liệu và chất lượng hoàn thiện mà còn ảnh hưởng rất lớn bởi profile của nó nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về profile của keycap là gì và các đặc tính của những profile phổ …

Fanpage Instagram Youtube Channel Tiktok