Các bạn có thể tại driver sản phẩm tại đây:

TênPhiên bảnNội dung cập nhậtNgàyLoạiTải xuống
HDSD MOD005MOD005HDSD MOD0052021-12-24MOD005
HDSD MOD007MOD007HDSD MOD0072021-12-24MOD007
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD AKKO 3068B Multi-modesHDSD AKKO 3068B Multi-modesHDSD AKKO 3068B Multi-modes2021-12-06AKKO 3068B
AKKO MOD001 v2 KIT driverDriver cho KIT AKKO MOD001 v2 (RGB + Hotswap)2021-12-06MOD001 v2
3098N FW & Driver UpdateV0015Fix bug và update kết nối không dây2021-10-193098N
5108S RGB Driver5108S RGBChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-07Driver dành cho 5108S RGB (Không áp dụng cho 5108B)
3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOSChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-075108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOS
3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 DriverChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
2021-12-29Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 DriverChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.12
2021-11-155108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver
AKKO 3098N Multi-modes Firmware & DriversAKKO 3098N Multi-modesChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-01AKKO 3098N Multi-modes
HDSD AKKO 3098B Multi-modesAKKO 3098B Multi-modes2021-08-19AKKO 3098B Multi-modes
HDSD AKKO 3098N Multi-modesAKKO 3098N Multi-modes2021-08-19AKKO 3098N Multi-modes
Driver tai nghe AD701 Pinktai nghe AD701 Pink2021-08-07tai nghe AD701 Pink
HDSD MOJIKE GK1MOJIKE GK12021-07-06MOJIKE GK1
HDSD AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)2021-07-05AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)
HDSD AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)2021-06-15AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)
Driver chuột AKKO RG389AKKO RG3892021-06-02Driver chuột AKKO RG389
Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 - RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)Bluetooth 5.0 + RGB2021-05-31Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 - RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)
HDSD Chuột chơi game FPS AKKO RG3892021-04-23HDSD Chuột chơi game FPS AKKO RG389
Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3327)2021-01-12Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3325)
Firmware AKKO 3061 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 + RGB2021-04-29Bàn phím AKKO layout 3061 Bluetooth 5.0
Firmware AKKO 3068 Bluetooth 5.0 (không áp dụng cho bản 3068 v2 như YEAR of OX, Tokyo R2)Bluetooth 5.02021-04-29Firmware AKKO 3068 Bluetooth 5.0 (không áp dụng cho bản 3068 v2 như YEAR of OX, Tokyo R2)
Firmware AKKO 3084 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.02021-04-29Bàn phím AKKO layout 3084 Bluetooth 5.0
Firmware Update AKKO 3087 (không áp dụng cho 3087S)Thêm tính năng tăng/giảm/tắt âm thanh cho bàn phím AKKO 30872020-11-13Bàn phím AKKO layout 3087 (không áp dụng cho 3087S)
Firmware Update bàn phím AKKO 3084 USBUpdate fix Fn cho bàn phím layout 3084, dùng USB2020-09-02Bàn phím layout 3084
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PROV1.03Update led RGB cho music mode2020-08-13Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3087SV1.032020-08-05Bàn phím LED RGB áp dụng cho 3087S RGB
Driver Chuột chơi game AKKO LW325V1.02020-05-19Chuột LW325
Driver Chuột chơi game AKKO AG325 (sử dụng sensor PMW3325)V1.0.52020-05-11Chuột AG325 (sử dụng sensor PMW3325)
HDSD Bàn phím AKKO 3061 Bluetooth 5.02021-03-18Bàn phím layout 3061 sử dụng Bluetooth 5.0
HDSD Bàn phím AKKO 30982021-01-30Bàn phím layout 3098
HDSD Bàn phím AKKO 3108 & 30872020-05-25Bàn phím layout 3108 & 3087
HDSD Bàn phím AKKO 30842020-05-25Bàn phím layout 3084
HDSD Bàn phím AKKO 30682020-05-25Bàn phím layout 3068
HDSD Bàn phím AKKO 30962020-07-15Bàn phím layout 3096
HDSD Bàn phím AKKO 3108S/3087S2020-05-25Bàn phím layout 3108/3087 có led
Driver chuột AKKO RG3252020-07-10Chuột AKKO RG325
HDSD Bàn phím AKKO 3084 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.02020-31-10Bàn phím AKKO 3084 Bluetooth 5.0
HDSD Bàn phím AKKO 3068 Bluetooth 5.0Bluetooth 5.02020-31-10Bàn phím AKKO 3068 Bluetooth 5.0